GEORGE

Anul acesta, pentru prietenii noștri apropiați, Ziua Timișoarei a căpătat o culoare în plus: George Lecca a primit însemnele de Cetățean de onoare al orașului. Am făcut propunerea, din partea Fundației Triade, în a cărei istorie George s-a inserat cu toată puterea largii lui respirații culturale. Moment de așezare în matca dreptului firesc pentru un om ce și-a clădit ființa în chiar inima Timișoarei. Am primit provocarea să-l prezint pe George în câteva rânduri. Spontan , apropierea s-a impus. Iată:

Să-i prinzi conturul profilului lui George e ca și cum ai încerca să pui degetul pe argintul cel viu: îți scapă, fuge, se remodelează, surprinzându-te, permanent, cu mișcarea-i vioaie … Frate cu Mercur, zeul drumurilor, are neastâmpărul marilor căutători și descoperitori, ce-i dă vocația de colecționar. Și, surprinzător, unde crezi că forfota ce-o provoacă e semnul lipsei de măsură, se-așterne judecata lui exactă: asemenea metalului ce curge, George este perfectul barometru, aparatul exact ce surprinde valoarea, știind temperatura comorii sau câtimea de nou ce trece nevăzută.

Nu i-ai putea prinde urma, dacă nu ar întoarce singur toate căile spre aceleași drumuri, ce se fixează într-un unic centru: Prietenia. Iar atunci, urma ce rămâne după ce nu-l mai vezi se preschimbă, ca-ntr-un miracol: argintul viu devine aur.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.